Saturday, June 26, 2010

ஏழைக்குள் இறைவன்விசித்திர உருக்களில்
வறுமை ஆடையுடுத்தி
பிச்சை பாத்திரமேந்தி
மிகச் சிறிதளவு
தருமம் கேட்டு
வருபவர்களை
துரத்துபவர்கள்
மறந்து போகிறார்கள்
வந்து போனது
இறைவன் என்று

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...