Thursday, July 8, 2010

இதயமற்றவள்

தளிரும்முன்னே
கருணைக் கொலை
செய்திருக்கலாம்
விஞ்ஞானம்
வளர்ந்திருக்கு
தூக்கி கொடுத்திருக்கலாம்
மழழைகள்
காப்பகமிருக்கு
ஐவிறு மாதங்கள்
சுமந்த உயிரை
கொல்லமுயன்ற நீ
இதயமற்றவளா.........

குறிப்பு : இந்திய தலைநகர் தில்லியில் ஆகாய பேருந்தில் கழிப்பறையினுள் பச்சிளம் குழந்தையினை கொல்லமுயன்ற
 தாய்( இல்லை இலை பேய் )

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...